Remente Pulse Check – Referenser

Om du tror det här blogginlägget kommer vara intressant läsning, då tror du fel. Det här är bara en lista på referenser som vi hänvisar till i andra blogginlägg.

Kul att du har hittat hit dock! Du kan läsa mer om vår puls här eller leta hitta det du letar efter bland våra referenser i listan här nedanför.

[1] A. I. Kraut, Getting Action From Organizational Surveys / Organizational Surveys Package . Pfeiffer, 2006.

[2] “Kvinnors och mäns arbetsvillkor (RAP 2016:2), kunskapssammanställning - Arbetsmiljöverket.” [Online]. Available:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/kvinn
ors-och-mans-arbetsvillkor/ . [Accessed: 26-Mar-2018].

[3] A. O. V. (forte) Forskningsrådet för hälsa, “Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro,” 2015.

[4] A. Antonowsky., Hälsans mysterium . Stockholm: Natur och Kultur, 1991.

[5] R. S. Lazarus and S. Folkman, Stress, Appraisal, and Coping . Springer Publishing Company, 1984.

[6] B. S. McEwen and R. M. Sapolsky, “Stress and cognitive function,” Curr. Opin. Neurobiol. , vol. 5, no. 2, pp. 205–216, 1995.

[7] F. Jones, J. Bright, and A. Clow, Stress: Myth, Theory, and Research . Pearson Education, 2001.

[8] K. L. Belkic, P. A. Landsbergis, P. L. Schnall, and D. Baker, “Is job strain a major source of cardiovascular disease risk?,” Scand. J. Work Environ. Health , vol. 30, no. 2, pp. 85–128, Apr. 2004.

[9] I. Lundberg, Systematiska kunskapsöversikter: en systematisk översikt över longitudinella studier i den vetenskapliga litteraturen 1998-2012. Kan arbetsvillkor orsaka depressionstillstånd? 2013.

[10] “Arbetsmiljöns betydelse för syntom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt,” Statens beredskap för medicinsk utvärdering, SBUrapport, nr 223, 2014.

[11] P. M. Bongers, A. M. Kremer, and J. ter Laak, “Are psychosocial factors, risk factors for symptoms and signs of the shoulder, elbow, or hand/wrist?: A review of the epidemiological literature,” Am. J. Ind. Med. , vol. 41, no. 5, pp. 315–342, May 2002.

[12] C. Slany, S. Schütte, J.-F. Chastang, A. Parent-Thirion, G. Vermeylen, and I. Niedhammer, “Psychosocial work factors and long sickness absence in Europe,” Int. J. Occup. Environ. Health , vol. 20, no. 1, pp. 16–25, 2013.

[13] M. Sverke, J. Hellgren, and K. Näswall, “No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences,” J. Occup. Health Psychol. , vol. 7, no. 3, pp. 242–264, Jul. 2002.

[14] R. A. Karasek and T. Theorell, “Work Control Measure,” PsycTESTS Dataset. 1990.

[15] Karasek R & Theorell, Healthy Work . New York: Basic Books, 1990.

[16] S. Rubenowitz, Organisationspsykologi och ledarskap (3 upp) . Lund: Studentlitteratur, 2004.

[17] Mats Hagberg, Bengt Knave, Linnéa Lillienberg & Håkan Westberg, Ed., Exposure assessment in epidemiology and practice (Arbete och hälsa 2001.10) . Stockholm:
Arbetslivsinstitutet, 2001.

[18] J. S. House, Work stress and social support . Addison Wesley Publishing Company, 1981.

[19] N. A. Bowling, G. M. Alarcon, C. B. Bragg, and M. J. Hartman, “A meta-analytic examination of the potential correlates and consequences of workload,” Work & Stress, vol. 29, no. 2, pp. 95–113, 2015.

[20] N. R. Anderson and M. A. West, “Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory,” J. Organ. Behav. , vol. 19, no. 3, pp. 235–258, 1998.

[21] I. N. Dubina, “Measuring Organizational Climate for Creativity and Innovation,” in Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship , 2013, pp. 1238–1244.

[22] S. A. Wheelan, C. N. Burchill, and F. Tilin, “The link between teamwork and patients’ outcomes in intensive care units,” Am. J. Crit. Care , vol. 12, no. 6, pp. 527–534, Nov.2003.

[23] J. Proudfoot et al. , “Team climate for innovation: what difference does it make in general practice?,” Int. J. Qual. Health Care , vol. 19, no. 3, pp. 164–169, 2007.

[24] M. Sinokki et al. , “The association between team climate at work and mental health in the Finnish Health 2000 Study,” Occup. Environ. Med. , vol. 66, no. 8, pp. 523–528, Aug. 2009.

[25] J. Ylipaavalniemi, M. Kivimäki, M. Elovainio, M. Virtanen, L. Keltikangas-Järvinen, and J. Vahtera, “Psychosocial work characteristics and incidence of newly diagnosed depression: a prospective cohort study of three different models,” Soc. Sci. Med. , vol. 61, no. 1, pp. 111–122, Jul. 2005.

[26] J. R. Hackman and J. Richard Hackman, “Work redesign and motivation,” Prof. Psychol. , vol. 11, no. 3, pp. 445–455, 1980.

[27] Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbjörn, I., Arbete- och organisationspsykologi . Stockholm: Natur & Kultur, 2012.

[28] S. E. Seibert, G. Wang, and S. H. Courtright, “Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: a meta-analytic review,” J. Appl. Psychol. , vol. 96, no. 5, pp. 981–1003, Sep. 2011.

[29] D. Katz and R. L. Kahn, The Social Psychology of Organizations . Wiley, 1978. [30] J. Schaubroeck, J. L. Cotton, and K. R. Jennings, “Antecedents and consequences of role stress: A covariance structure analysis,” J. Organ. Behav. , vol. 10, no. 1, pp. 35–58, 1989.

[31] D. Örtqvist and J. Wincent, “Prominent consequences of role stress: A meta-analytic review,” Int. J. Stress Manag. , vol. 13, no. 4, pp. 399–422, 2006.

[32] K. Nielsen and J. S. Abildgaard, “Organizational interventions: A research-based framework for the evaluation of both process and effects,” Work & Stress , vol. 27, no. 3, pp. 278–297, 2013.

[33] S. Branch, S. Ramsay, and M. Barker, “Contributing factors to workplace bullying by staff - an interview study,” Journal of Management & Organization , vol. 13, no. 3, pp. 264–281, 2007.

[34] E. Vingård et al. , “Long-term sick-listing among women in the public sector and its associations with age, social situation, lifestyle, and work factors: A three-year
follow-up study,” Scand. J. Public Health , vol. 33, no. 5, pp. 370–375, 2005.

[35] S. O. U. (sou), “inte bara jämställdhet: intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet,” 2014:34, 2014.